LogoLogo

Ochrona Danych Osobowych

28 maja 2018

KLAUZULA  INFORMACYJNA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH

 

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach, Izdebki 362, 36-203 Izdebki.

2. W szkole został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych,  z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor.rodo.gzeas@onet.pl lub telefonicznie pod nr tel. 13 4398020 wew. 43.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych oraz innych zadań statutowych szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO oraz ustaw szczegółowych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie do wygaśnięcia obowiązku archiwizacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczania przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.

7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz wynikiem udzielonej zgody.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wytworzył admin
Data wytworzenia 28 maja 2018
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 28 maja 2018
Data ostatniej aktualizacji 2 marca 2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
admin 2021-03-02 13:05:40 Zobacz
Wytworzył admin
Data wytworzenia 28 maja 2018
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 28 maja 2018
Data ostatniej aktualizacji 2 marca 2021
Liczba wyświetleń